Podpis odręczny biometryczny – zastosowanie - rozwijaj-sie.pl

Primar Information Technology

Do niedawna przy składaniu podpisów używaliśmy długopisów, a nasze imię i nazwisko zapisywaliśmy na kartce papieru. Teraz przy składaniu podpisu coraz częstsze zastosowanie ma nowoczesna technologia.


Gdzie składa się odręczne podpisy biometryczne?


Ręczne podpisy obecnie są wypierane przez podpis odręczny biometryczny, czyli podpis składany nie długopisem, a przy użyciu specjalnego rysika i nie na kartce papieru, a w specjalnym urządzeniu przypominającym tablet. Takie podpisy coraz częściej składamy w urzędach, w firmach i na poczcie. Biometryczny podpisy odręczny jest wygodny, dlatego że znosi konieczność magazynowania dużej ilości dokumentów papierowych, ogranicza koszty magazynowania dokumentacji i eliminuje ryzyko zaginięć dokumentów poświadczających odbiór czy nadanie dokumentów. W celu umożliwienia składania takich podpisów trzeba zainwestować w odpowiednią technologię – urządzenia i oprogramowanie oraz obsługę informatyczną, co generuje jednak koszty.