Coaching biznesowy - rozwijaj-sie.pl

Life and Business Coaching Monika Błendowska

Monika Błendowska oferuje profesjonalny coaching biznesowy. Poruszane zagadnienia dotyczą życia zawodowego i osobistego. W związku z czym z oferty korzystają zarówno klienci indywidualni jak i korporacje.


Coaching to sztuka wspierania ludzi w rozwoju osobistym. Rolą tak zwanego coacha jest pomoc i inspiracja w osiągnięciu celów. Dobrze przeprowadzone szkolenie prowadzi do zmian i buduje pewność, że warto podjąć działania mające na celu osiągnięcie założonych celów. Czasami po prostu potrzebne jest wydobycie potencjału drzemiącego w każdym z nas.


Pani Monika wspiera osoby prywatne oraz organizacje w szeroko rozumianym rozwoju osobistym. Celem działalności jest pogłębianie świadomości w zakresie samorozwoju oraz udzielenie profesjonalnego wsparcia w osiąganiu różnych celów. Mówiąc o różnych celach możemy mieć na myśli pracę nad nawykami, pracę nad rozwojem umiejętności społecznych, istotne jest też szeroko rozumiane podniesienie jakości życia, zwiększenie efektywności w codziennych działaniach, budowanie pozytywnego obrazu siebie i wiele więcej. Wszystko w celu dążenia do szczęśliwego i spełnionego życia, które jest zgodne z indywidualnymi potrzebami każdego z nas.