Loading...
Kurs c++

LEKCJA 3 Zmienne, czym są i do czego służą? | poziom 1

Kurs C++

Czym jest zmienna?

Zmienna to podstawowa jednostka informacji przechowuje tylko jeden rodzaj danych o którym informuje nas jej typ.
Oto mały przykład

int main()
{
  int a;
  double b;
  float c;

  return 0;
}

 

w powyższym oknie widzimy coś, co nazywamy deklaracją zmiennej, czyli zaznaczamy w programie, że chcemy taką zmienną, ale nie mówimy co dokładnie ma ona zawierać.

int main()
{
  int a = 1;
  double b = 2;
  float c = 5.4;

  return 0;
}

 

w tym przypadku mamy już do czynienia z definicją zmiennej, czyli nie tylko mówimy, jaką zmienną chcemy mieć, ale również co ma ona zawierać.

Jak korzystać ze zmiennych, co możemy z mini zrobić?

Po pierwsze możemy je zdefiniować jak powyżej i np. wypisać dane zawarte w zmiennej na naszym ekranie.

int main()
{
  int a = 1;
  double b = 2;
  float c = 5.4;

  cout<<"zmienna a:"<<a<<endl;  //endl to przejście do nowej lini
  cout<<"zmienna b:"<<b<<endl;
  cout<<"zmienna c:"<<c<<endl;
  return 0;
}

 

Po drugie możemy pozwolić użytkownikowi na zapisanie czegoś do tej zmiennej.

int main()
{
  int a;
  double b;
  float c;

  cout<<"podaj wartość a";
  cin>>a;            //zapisanie danych do a
  cout<<"zmienna a:"<<a<<endl;

  return 0;
}

 

Po trzecie możemy zmieniać wartość zmiennych.

int main()
{
  int a;
  double b;
  float c;

  cout<<"podaj wartość a";
  cin>>a;
  cout<<"zmienna a:"<<a<<endl;
  a= a*2;

  cout<<"zmienna a po wymnożeniu:"<<a<<endl;

  return 0;
}

Po czwarte możemy podstawiać jedną wartość do drugiej.

int main()
{
  int a = 3;
  int b;

  b = a;

  cout<<"zmienna a:"<<a<<endl;
  cout<<"zmienna b:"<<b<<endl;

  return 0;
}

Wyrażenie b = a oznacza, że od teraz zmienna “b” przyjmie dotychczasową wartość “a”, ale “a” nie straci tej wartości. Można powiedzieć że jest to wykonanie kopi zmiennej “a”, która może być niezależnie modyfikowana.

int main()
{
  int a = 3;
  int b;

  b = a;

  cout<<"zmienna a:"<<a<<endl;
  cout<<"zmienna b:"<<b<<endl;

  a = a*2;

  cout<<"zmienna a:"<<a<<endl;
  cout<<"zmienna b:"<<b<<endl;

  return 0;
}

Tak jak w powyższym przykładnie, zmienna “b” jest niezależną kopią, przez co modyfikacja “a” nie zmienia wartości “b”.

Oczywiście zmienne możemy jeszcze mnożyć, dzielić, porównywać na różne sposoby, ale to wszystko wyjdzie ‘w praniu’. Nie ma sensu zanudzanie Cię teraz toną przykładów. Ważne jest abyś wypróbował to samodzielnie w swoim programie.

Przejdź do: LEKCJA 4 Tablice, czym są i czym różnią się od zmiennych?

Rate this post