Loading...
Kurs c++

LEKCJA 4 Tablice, czym są i czym różnią się od zmiennych? | poziom 1

Kurs C++

Wiemy już jak zapisywać, edytować i korzystać z danych zapisanych w zmiennych. Wykorzystując tę wiedzę bez problemu zrozumiesz działanie tablic. Ale po kolei.

Czym w ogóle są tablice?

Załóżmy na chwilę, że zmienna jest czymś w rodzaju szuflady. Możemy do niej włożyć jedną rzecz. Możemy ją też wyciągnąć i włożyć inną.
Tablica natomiast będzie odpowiednikiem szafy, która ma takich szuflad kilka. Dzięki czemu możemy powiedzieć, że chcemy wyciągnąć coś z szafy nr 1, z szuflady o numerze 2. Co więcej, możemy np. powiedzieć że chcemy wyciągnąć coś z szafy nr 1, szuflady nr 2 i przełożyć to do szuflady nr 3 w tej samej szafie.
Oczywiście ktoś może, zamiast tworzyć szafę z pięcioma miejscami, stworzyć po prostu pięć osobnych szuflad, ale będzie to mniej wygodne.
Przejdźmy do przykładu.

Definicja i deklaracja

int main()
{
  int tab[10];

  return 0;
}

Podobnie jak w przypadku zmiennych, najpierw podajemy typ, potem nazwę, a następnie ilość elementów tablicy.
Możemy również od razu nadać początkowe wartości poszczególnym elementom.

int main()
{
  int tab[10] = {1, 3, 9, 143, 2, 1, 54, 111, 98, 3};

  return 0;
}

Wartości w klamrach {} podajemy w kolejności występowania. Jeśli podamy mniej elementów niż jest w tablicy, pozostałe zostaną uzupełnione zerami.

Podstawianie wartości

int main()
{
  int tab[10];
  tab[7] = 3;

  return 0;
}

 

Wypisywanie danych/ zapisywanie poszczególnych elementów tablicy do zmiennej

int main()
{
  int i;

  int tab[10];
  tab[7] = 3;

  i = tab[7];

  cout<<"wartość siudmego miejsca w tablicy to:"<<tab[7]<<endl;
  cout<<"wartość i:"<<i;
  return 0;
}

Jak możesz zauważyć wszystkie operacje są analogiczne do operacji na zmiennych. Nie ma tu nic skomplikowanego, ale nie wyobrażam sobie programowania bez tablic, dlatego ten element nie mógł być pominięty.

 

Przejdź do: LEKCJA 5 Tablice wielowymiarowe

Rate this post