Loading...
Kurs c++

LEKCJA 6 Instrukcje warunkowe/sterujące (if) | poziom 1

Kurs C++

Nareszcie zajmiemy się czymś, co pozwoli naszemu programowi wykonywać bardziej złożone niż dodawanie operacje. Konstrukcje warunkowe są kwintesencją programowania, ponieważ działają tylko i wyłącznie na systemie 0/1 i pozwalają mu podejmować decyzje. W tym momencie zaczyna się nauka myślenia ‘jak programista’. W tym momencie musimy tak przeanalizować cały proces, aby dotrzeć do czynności pierwszych.

Jak działa konstrukcja if“?

int main()
{

  if(2<4)
  {
    cout<<"warunek działa";
  }

  return 0;
}

 

Zasada działania jest prosta. Jeśli wyrażenie w nawiasie () jest prawdziwe, instrukcja zawarta w klamrach {} zostanie wykonana, w przeciwnym wypadku zostanie pominięta.

Co oznacza, że wyrażenie jest prawdziwe?

W systemie binarnym 0 = fałsz, 1 = prawda. Podobnie jest i w tym wypadku, z tym że prawdą jest każda liczba większa od zera.
Poza tym mamy jeszcze wyrażenia porównywania i przyrównywania, czyli np a<b. Jeśli w tym przypadku a=5, b=6, wyrażenie jest prawdą, bo faktycznie a<b, ale jeśli przyjmiemy a=2, b=1, to samo wyrażenie będzie fałszem.

Operacja alternatywna, czyli else

Są czasem takie sytuacje, w których w zależności od wyniku chcemy wykonać jeden zestaw instrukcji, lub drugi. Tu właśnie kłania się konstrukcja else.

int main()
{

  if(2<4)
  {
    cout<<"warunek działa";
  }
  else{
    cout<<"warunek nie jest prawdziwy";
  }

  return 0;
}

 

Powyższa konstrukcja umożliwia nam wykonanie pierwszego zestawu obliczeń w przypadku prawdy lub drugiego w przypadku fałszu.

Co, gdy chcę rozważyć kilka przypadków?

Tutaj możemy zastosować rozwinięcie konstrukcji else i zamienić to wyrażenie w else if() i podać nowy warunek.

int main()
{

  if(2<4)
  {
    cout<<"warunek działa";
  }
  else if(2<3)
  {
    cout<<"warunek 2 jest prawdziwy";
  }
  else{
    cout<<"żaden warunek nie jest prawdziwy";
  }

  return 0;
}

 

Jak będzie to działać? Dokładnie mówiąc, od góry. Jeśli wyrażenie obok if będzie prawdziwe wykona się pierwsza instrukcja, a pozostałe zostaną pominięte. Jeśli pierwszy warunek będzie błędny, zostanie sprawdzony warunek przy pierwszym else if i jeśli będzie prawdziwy to wykona się instrukcja pod tym właśnie elsem, jeśli nie następny warunek zostanie sprawdzony i tak do końca konstrukcji.

Dlaczego używać else if zamiast po prostu kilku if jedno po drugim?

W przypadku kilku if każdy zostanie sprawdzony, dzięki czemu możemy wykonać kilka operacji, jeśli jednak potrzebujemy tylko jednej operacji, else if będzie po prostu szybszy, gdyż po znalezieniu żądanej operacji pozostałe pominie i nie będzie tracił czasu na sprawdzanie czy warunki w nawiasach są prawdziwe, czy fałszywe.

 

Przejdź do: LEKCJA 7 Instrukcje warunkowe/sterujące (swich)

Rate this post