Loading...
Kurs c++

LEKCJA 7 Instrukcje warunkowe/sterujące (swich) | poziom 2

Kurs C++

Czym jest swich?

Jest to konstrukcja działająca analogicznie do else if(). Prawdę mówiąc ciężko zauważyć jakiekolwiek różnice w działaniu, jedyne różnice są w zapisie:

int main()
{
  int warunek;

  cout<<"Podaj warunek:"<<endl;
  cin>>warunek;

  switch( warunek )
  {
  case 1:
    cout <<"wybrałeś warunek 1"<<endl;
    break;
  case 2:
    cout <<"wybrałeś warunek 2"<<endl;
    break;
  case 3:
    cout<<"wybrałeś warunek 3"<<endl;
    break;
  }
  return 0;
}

 

w zależności od zmiennej podanej przy switch(), zadziała instrukcja pod case z odpowiednią wartością.
Powyższe możemy również zapisać jako:

int main()
{
  int warunek;

  cout<<"Podaj warunek:"<<endl;
  cin>>warunek;

  if(warunek == 1)
  {
    cout <<"wybrałeś warunek 1"<<endl;
  }
  else if(warunek == 2)
  {
    cout <<"wybrałeś warunek 2"<<endl;
  }
  else if(warunek == 3)
  {
    cout <<"wybrałeś warunek 3"<<endl;
  }

  return 0;
}

Przejdź do: LEKCJA 8 Pętle for

Rate this post