Loading...
Kurs c++

LEKCJA 9 Pętle while | poziom 1

Kurs C++

Pętla while działa w sposób zbliżony do for, ma jednak kilka różnic, głównie składniowych.

Składnia while:

int main()
{
  int i = 3;

  while( i>0 )
  {
    cout<<i<<endl;
    i--;
  }

  return 0;
}

 

Dopóki warunek w nawiasie jest spełniony, czyli prawdziwy, pętla będzie powtarzała instrukcję w klamrach.

W przeciwieństwie do pętli for nie możemy w niej zdefiniować wartości początkowej. Możemy natomiast użyć istniejącej już zmiennej lub zdefiniować ją linijkę wyżej.

Również parametr modyfikujący zmienia położenie, tym razem nie występuje w nawiasach nad, a między klamrami i staje się częścią instrukcji.

Może nastąpić taka sytuacja, że instrukcje nie wykonają się ani razu, jeśli warunek od razu będzie nieprawdziwy.
A co jeśli zależy nam, aby instrukcja bez warunkowo chociaż raz została wywołana?
Tutaj możemy zastosować konstrukcję do {} while (). Różnice są nie wielkie. W zasadzie poza tym, że program najpierw czyta instrukcję, a potem sprawdza warunki, nie ma żadnych, ale daje nam to pewność, że bez względu na warunek instrukcja zadziała chociaż raz.

int main()
{
  int i = 3;

  do{
    cout<<i<<endl;
    i--;
  }
  while( i>0 );

  return 0;
}

Przejdź do: LEKCJA 10 Funkcje, po co ich używać? Jak je konstruować, w czym pomagają?

Rate this post